• ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเข้าตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • DMSc R2R Forum 2018

  • DMSc R2R Forum 2018

  • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

  • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

  • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

Copyright 2018 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m